BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU THÁNG 7 NĂM 2019

 

Chủng Loại Tên Hàng Đơn Giá ĐVT
Sắt Phế Liệu Sắt Đặc 7.000 -7.800 Đồng/Kg
Nhôm Phế Liệu Nhôm Loại 1 35.000 Đồng/Kg
  Nhôm Loại 2 31.000 Đồng/Kg
  Mạt Nhôm 17.000 - 20.000 Đồng/Kg
Đồng Phế Liệu Đồng Cáp 135.000 Đồng/Kg
  Đồng Đỏ 125.000 Đồng/Kg
  Đồng Vàng 90.000 Đồng/Kg
Đồng Phế Liệu Inox 304 30.000 Đồng/Kg
  Inox 201 9.500 Đồng/Kg
Nhựa Phế Liệu Nhựa PP 3.000 - 10.000 Đồng/Kg
  Nhựa PVC 3.000 - 10.000 Đồng/Kg
  Nhựa HI 12.000 - 19.000 Đồng/Kg
  Nhựa ABS 14.000 - 20.000 Đồng/Kg
Nilon Phế Liệu Nilon Dẻo Sạch 12.000 - 18.000 Đồng/Kg
  Nilon Xốp 3.000 - 8.000 Đồng/Kg
  Nilon Sữa 8.000 - 10.000 Đồng/Kg
Giấy Phế Liệu Giấy Carton 2.900 - 4.500 Đồng/Kg
  Giấy Báo 3.500 Đồng/Kg
  Giấy Photo 3.800 Đồng/Kg
Thùng Phi Phế Liệu Phi Nhựa 90.000 - 160.000 Cái  
  Phi Sắt 75.000 - 105.000 Cái  
Các Loại Bao Bao Jumbo 35.000 Cái  
  Bao Nhựa 75.000 - 150.000 Cái  

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi